Thursday, 28 August 2014

Het toetsen van de RIE of RI&E

De RIE is opgesteld, weer een taak die afgevinkt kan worden. Niet helemaal, want in de wet staat dat het verplicht is om deze te laten toetsen door de arbodienst of een deskundige die daarvoor gecertificeerd is. Aan deze deskundige de taak om te checken of de RI&E klopt. Daarnaast zal hij of zij advies geven voor het plan van aanpak. 

Dit toetsen is niet voor alle bedrijven en organisaties verplicht. Welke bedrijven wel en welke niet aan de toetsing moeten voldoen, hangt af van het soort RIE dat wordt gebruikt en van de grootte van het bedrijf. Zodra een organisatie meer dan vijfentwintig werknemers heeft, moet er getoetst worden. Een uitzondering daarop is als een organisatie niet meer dan veertig arbeidsuren per week heeft. Dat houdt in dat alle werknemers bij elkaar niet meer dan veertig uur per week mogen werken. 

Als uw bedrijf niet meer dan vijfentwintig werknemers heeft, is er wel een belangrijke voorwaarde voor het niet hoeven toetsen. De RI&E moet erkend zijn. Of dit zo is, verschilt per branche. Het is daarom erg belangrijk om te checken of uw branche beschikt over een erkend instrument. 

Een ander belangrijk punt om rekening mee te houden bij het bepalen van een mogelijke vrijstelling van toetsing, is het aantal van meer of minder dan vijfentwintig medewerkers. Hierbij gaat het om werkelijke personen die in dienst zijn en niet om het aantal FTE’s. 

Als u bovenstaande regels in acht neemt, weet u of uw bedrijf aan de toetsingsregel moet voldoen. Mocht u daarvan vrijgesteld worden, dan is het natuurlijk alsnog geen slecht idee om een externe partij te laten kijken naar het document. Hij of zij kan wellicht gebreken in het document zien en/of advies geven voor het plan van aanpak. Hiermee zal het document en de implementatie ervan alleen maar beter worden. Uiteindelijk zal het hele bedrijf daarvan profiteren.

Tuesday, 26 August 2014

In een handomdraai uw RIE en RI&E-rapportageMet de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA) maakt u in no time een volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Niets is zo gemakkelijk als IMA Online om snel een RI&E-rapportage en een Plan van aanpak samen te stellen. Er zijn 28 algemene modules (IMA-A), bijvoorbeeld Arbobeleid, Verzuimbeleid, Toxische stoffen en 7 voor kantoor (IMA-K), o.a. Kantoorwerkplekken en Receptie/Baliewerk. Een overzicht van actuele wetten en toetsingscriteria worden per knelpunt opgesomd, deze zijn direct toe te voegen aan uw rapport. Ook is het mogelijk eigen foto’s en documentatie toe te voegen.

IMA Online is zo opgezet dat elke bedrijfstak er gebruik van kan maken en uw rapportage kan met eigen vragen aangevuld worden zodat deze volledig is af te stemmen op uw bedrijf. Overzichten met verwijzingen naar relevante Arbo catalogi zijn te raadplegen. U kunt uw rapport printen in PDF-formaat en het Plan van aanpak is tevens aan te maken en te bewerken in Excel.

IMA Online wordt regelmatig ge├╝pdatet zodat alle informatie actueel is. Wanneer u een abonnement op IMA Online neemt, dan kunt u 10 standaard RI&E’s aanmaken. Het is mogelijk dit aantal te verhogen. U kunt IMA Online gratis testen door het maken van de module 5.

Het voordeel van IMA Online is dat u al uw rapportages digitaal kunt aanmaken en online kunt bewerken. De modules zijn altijd up to date en bijgewerkt en aangepast aan de laatste wet- en regelgeving. De modules zijn eenvoudig in te vullen en zijn in het bijzonder geschikt voor bedrijven in het MKB.

Een RIE omschrijft de risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Alle maatregelen die een werkgever neemt om deze risico’s te verminderen, worden er ook in opgenomen. Iedere werkgever is verplicht een risico-inventarisatie en –evaluatie op te stellen. De grootte van een bedrijf is bepalend voor de opzet hiervan. Werknemers moeten te allen tijde de risico-inventarisatie van hun bedrijf kunnen inzien.
Raadpleeg IMA Online en zie hoe gemakkelijk het is uw rapportages aan te maken. Maak een test door het invullen van module 5. U zult ervaren dat u eigenlijk niet zonder IMA Online kunt bij het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie.