Wednesday, 26 February 2014

De aanvullende RIE of RI&E

Is uw RIE helemaal compleet? Weet u het zeker, want dat is hij pas als alle aanvullende inventarisaties ten uitvoer zijn gebracht. In het Arbobesluit staat dat dit verplicht is voor diverse onderwerpen.
Twee van deze onderwerpen hebben betrekking op werknemers: jeugdigen en zwangere medewerkers. Voor deze groepen moet in een aanvullende RI&E vastgelegd worden wat de gevaren zijn tijdens hun werkzaamheden. Ook staat er in welke voorlichting of instructies deze groepen werknemers moeten krijgen.
Gevaarlijke stoffen
Andere onderwerpen gaan over het werken met gevaarlijke stoffen. Als werknemers blootstaan aan explosieve atmosferen, gevaarlijke stoffen, kankerverwekkende stoffen, asbest of biologische agentia, zal er een extra inventarisatie uitgevoerd moeten worden. Hierin zal staan om welke stoffen het precies gaat, wat de risico’s zijn van deze stoffen en wanneer de werknemers ermee in aanraking komen. Ook zal er in het document moeten staan waarom een bedrijf met deze stoffen werkt en hoe regelmatig er gecontroleerd wordt op de hoeveelheid stoffen waarmee werknemers in aanraking komen.

Ook bij werken achter een beeldscherm

Ook voor op het oog minder gevaarlijke beroepen, kan een aanvullende RIE verplicht zijn. Denk bijvoorbeeld aan beeldschermarbeid. Hierin staat dan wat de fysieke en psychische belasting van de beeldschermarbeid is. Ook zaken als geluid en trillingen moeten worden beoordeeld en indien nodig gemeten worden. De resultaten hiervan komen in een aanvullend document terecht.

Veilige werkvloer

Arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ook onderwerpen voor aanvullende inventarisaties. Hierbij wordt gekeken naar de aard van het werk en de gevaren die hierbij spelen. Aan de hand daarvan wordt besloten aan welke eisen de arbeidsmiddelen en de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen zodat werknemers veilig kunnen werken. Pas daarna zal de werknemer een definitieve keuze maken voor persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsmiddelen, zodat hij zeker weet dat deze keuze juist is een aansluit bij de behoefte.

Niet compleet


Als alle inventarisaties uitgevoerd zijn, laat u de RI&E pas checken. Eerder heeft geen zin, aangezien deze nog niet compleet is zonder de aanvullingen. Toch blijkt in de praktijk dat veel bedrijven de aanvullingen niet meenemen. Een slechte zaak, want niet compleet is dit document een stuk minder waardevol dan hij zou kunnen zijn. 

Thursday, 20 February 2014

Hoe evalueer je een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)?

Voordat je zelfs maar op deze vraag hoe uw bedrijf te beoordelen risico's (RIE) en vervolgens te evalueren dat risico?

In het julinummer van het Compliance Week tijdschrift , werden deze vragen onderzocht in een artikel met als titel " RI&E en Audit Operations ', waarin de auteur Tammy Whitehouse gesproken over het auditproces en hoe de resultaten van de audit de basis kan vormen voor de evaluatie van een risico assessment.

In haar artikel gericht Whitehouse op de presentatie, en hoe Timken beoordeelt en bewaakt de risico's bepaalt via haar jaarlijkse compliance audit dan .

Volgens Abraham , eenmaal RIE's worden geïdentificeerd , ze worden dan beoordeeld op basis van de betekenis en de waarschijnlijkheid van optreden , en vervolgens uitgezet op een heat map om hun prioriteit te bepalen. De belangrijkste risico's met de grootste kans van optreden worden geacht de prioritaire RI&E's , die de focus van de audit monitoringplan geworden , zei ze .


Een verscheidenheid van oplossingen en tools kunnen worden gebruikt om deze risico's te beheersen gaan vooruit , maar de belangrijkste stap is het evalueren en waarderen deze RI&E's. Abraham mits twee voorbeelden van ratings gidsen die Whitehouse opgenomen in haar artikel . We citeren zowel in hun geheel.

Thursday, 13 February 2014

De RIE of RI&E belangrijk voor iedere ondernemer

Het is iedere ondernemer bekend dat het belangrijk is goed na te denken over alle mogelijke risico’s die komen kijken bij het ondernemerschap. Het gaat niet alleen om de verkoop van de producten en of diensten, het voorblijven van de concurrentie en een goede winstmarge. Want wanneer u personeel in dienst neemt of heeft, zijn er tal van andere risico’s waarmee rekening gehouden dient te worden.

Zo is het mogelijk dat personeel zich bezeerd tijdens het werk. Denk hierbij aan een ongeval met machines bijvoorbeeld of ziekteverzuim doordat personeel geruime tijd zwaar werk verricht heeft. Dergelijke omstandigheden zorgen voor u als ondernemer voor extra kosten door het verzuim en er kunnen problemen met de productie ontstaan. Het is daarom van belang rekening te houden met dergelijke risico’s en deze van tevoren uitgebreid in kaart te brengen. Sterker nog, als ondernemer bent hiertoe sinds 1994 al verplicht. Want met personeel in dienst dient u doormiddel van een RI&E, een afkorting van Risico Inventarisatie en Evaluatie, alle risico’s in kaart te brengen.

Het is daarom aan te raden alle regels en plichten goed door te nemen. Zo gelden er voor personeelsleden die minder dan 40 uur per week werken andere regels. U heeft hiervoor namelijk geen RIE nodig, maar de Checklijst voor de gezondheidsrisico’s. Dit is eigenlijk een korte versie van de uitgebreide risico inventarisatie. Heeft u uitzendkrachten in dienst, dan is een RIE verplicht. U dient hiervan namelijk een kopie aan het betreffende uitzendbureau te leveren. Een andere uitzondering zijn vrijwilligers. Zolang zij niet met gevaarlijke stoffen werken, is een risico inventarisatie niet nodig. Wanneer dit wel het geval is, bent u wel verplicht een RI&E te maken.

Een risico inventarisatie kunt u zelf doen met behulp van diverse inventarisatielijsten die u online kunt vinden. U heeft keuze uit gratis versies en checklijsten die u tegen betaling kunt krijgen. Zo zijn er algemene checklijsten verkrijgbaar, maar ook checklijsten toegesneden op uw branche of business. Hiermee maakt u eenvoudig een inventarisatie van mogelijke risico’s die zich bij u op de werkvloer kunnen voordoen. Wanneer u geen tijd heeft zich hierin te verdiepen of hier om andere redenen niet aan toekomt, is het ook mogelijk hiervoor een deskundige in te huren.