Monday, 27 January 2014

Evaluatie en risico (RI&E) beoordeling

Risico beoordeling (RIE) is een effectieve basis voor een actief beheer van de veiligheid en gezondheid op het werk, gebruikt voor het identificeren, definiëren en preventieve maatregelen in het bedrijf uit een eerste evaluatie, een verplichting voor de organisatie vast te stellen planning van preventieve maatregelen in het bedrijf, van een eerste risicobeoordeling.
Risico beoordeling (RI&E) beschouwt het bestaan ​​van twee afzonderlijke delen:
- De risicoanalyse
- Uit de risico beoordeling

Risico(RI&E) Analyse

Deze fase is om het gevaar te identificeren , wat betekent dat de bron of de situatie met potentieel voor schade in termen van letsel, materiële schade, milieuschade, of een combinatie van beide. Na het identificeren van de gevaren, beschrijven DeBee, die op zijn beurt omvat het definiëren van de daaruit voortvloeiende schade en de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de uitgangswaarde tot het ongeval zich voordoet.

Het volgende wat te doen is om het risico in te schatten , het begrijpen van dit als een combinatie van de mogelijkheid of de waarschijnlijkheid en de ernst van de gevolgen en waar de term is geïntegreerd de term potentiële blootstelling. Risico-inschatting houdt in dat de waarschijnlijkheid te beoordelen en de gevolgen als de verzekerde gebeurtenis geanalyseerd.

De waarschijnlijkheid kan worden gedefinieerd in termen van de waarschijnlijkheid van de oorspronkelijke gebeurtenis die genereert en triggers gebeurtenissen, dus de kans is veel moeilijker te bepalen hoe langer de causale keten, aangezien niet alleen te alle gebeurtenissen betrokken, maar de kans dat ze in het overeenkomstige product.

Wat betreft de gevolgen, kan de materialisatie van een gevaar in ongeval verschillende consequenties, elk met een kans, zodat de verwachte schade door ongeval te genereren, is de gemiddelde schade bepaald door het product van kans en ernst. Een grotere ernst van de verwachte gevolgen zou meer nauwkeurigheid in het bepalen van de waarschijnlijkheid.

Risico (RIE) beoordeling

Na het uitvoeren van de risico-analyse , en de orde van grootte is verkregen voor het risico, nu komt overeen met de waarde, dat wil zeggen een oordeel over de toelaatbaarheid of niet hetzelfde, praten in bevestigend geval gezien als een beperkte risico, en waardoor de voltooiing van de risicobeoordeling.

Ook moet worden bijgehouden, alle ingrijpende veranderingen in een proces of werkzaamheid, die moeten leiden tot een herziening van de evaluatie, zodat die gevestigd is in wet op de preventie van beroepsrisico's, waarbij de verplichting van de ondernemer, het bijwerken van assessments bij het werken omstandigheden veranderen, omdat  de omstandigheden veranderen is er de mogelijkheid van nieuwe risico's (RIE) zijn gegenereerd.

Risico management

Indien als gevolg van de risico-evaluatie blijkt dat het risico is niet aanvaardbaar, moeten we de risico's te beheersen, waarbij voor deze:

·         Risico's te verminderen door veranderingen in het proces, product of machine, en / of de uitvoering van passende maatregelen om de gevolgen van risico te beperken.

·         De periodieke controle van de genomen controlemaatregelen.

Een set van proces risicobeoordeling en risico beheersing heet Risk Management(RI&E) . Bij het ​​uitvoeren van een risicobeoordeling kunnen we een van de volgende:

·         Risico's waarvoor specifieke wetgeving in het huidige wettelijke kader.
·         Risico's waarvoor er een specifieke wetgeving, zijn er andere internationale, Europese, nationale of officiële instanties of andere prestigieuze instellingen Standards.
·         Risico's die het gebruik van speciale beoordelingsmethoden vereist zijn.

·         Algemene risico's.