Sunday, 8 December 2013

Het toetsen van de RIE of RI&E

De RIE is opgesteld, weer een taak die afgevinkt kan worden. Niet helemaal, want in de wet staat dat het verplicht is om deze te laten toetsen door de arbodienst of een deskundige die daarvoor gecertificeerd is. Aan deze deskundige de taak om te checken of de RI&E klopt. Daarnaast zal hij of zij advies geven voor het plan van aanpak.
Dit toetsen is niet voor alle bedrijven en organisaties verplicht. Welke bedrijven wel en welke niet aan de toetsing moeten voldoen, hangt af van het soort RIE dat wordt gebruikt en van de grootte van het bedrijf. Zodra een organisatie meer dan vijfentwintig werknemers heeft, moet er getoetst worden. Een uitzondering daarop is als een organisatie niet meer dan veertig arbeidsuren per week heeft. Dat houdt in dat alle werknemers bij elkaar niet meer dan veertig uur per week mogen werken.
Als uw bedrijf niet meer dan vijfentwintig werknemers heeft, is er wel een belangrijke voorwaarde voor het niet hoeven toetsen. De RI&E moet erkend zijn. Of dit zo is, verschilt per branche. Het is daarom erg belangrijk om te checken of uw branche beschikt over een erkend instrument.
Een ander belangrijk punt om rekening mee te houden bij het bepalen van een mogelijke vrijstelling van toetsing, is het aantal van meer of minder dan vijfentwintig medewerkers. Hierbij gaat het om werkelijke personen die in dienst zijn en niet om het aantal FTE’s.

Als u bovenstaande regels in acht neemt, weet u of uw bedrijf aan de toetsingsregel moet voldoen. Mocht u daarvan vrijgesteld worden, dan is het natuurlijk alsnog geen slecht idee om een externe partij te laten kijken naar het document. Hij of zij kan wellicht gebreken in het document zien en/of advies geven voor het plan van aanpak. Hiermee zal het document en de implementatie ervan alleen maar beter worden. Uiteindelijk zal het hele bedrijf daarvan profiteren. 

Friday, 6 December 2013

De Risico Inventarisatie & Evaluatie: lust of last?

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is voor sommige bedrijven een lastige verplichting. Er moet een RIE opgesteld worden, maar veel aandacht wordt er niet aan geschonken. Het is een afvinklijstje wat na invullen ergens in een kast verdwijnt. Een gemiste kans, want dit instrument zou zo waardevol kunnen zijn voor ieder bedrijf.
Ieder jaar gebeuren er in ons land ongeveer 220.000 ongelukken op de werkvloer. Ongeveer 20.000 werknemers moeten als gevolg daarvan naar het ziekenhuis. Erg vervelend, voor zowel de werknemer als het bedrijf. Een deel van deze nare situaties kan voorkomen worden door de risico’s op de werkvloer goed op een rijtje te zetten en er zicht op te krijgen. Dat is niet alleen van belang voor de werknemer, die zo in een veiliger werkomgeving werkt, maar ook voor de werkgever. Want in een bedrijf waar geen of weinig ongelukken gebeuren, loopt het werkproces lekker door. Dat is toch wat iedere werkgever graag zou willen.
Een derde reden om voldoende tijd te besteden aan een degelijke RIE is dat de omstandigheden waarin werknemers werken  daarmee geoptimaliseerd kunnen worden. Immers breng je er alle risico’s mee in beeld. Door die vervolgens aan te pakken, creĆ«er je als werkgever een fijnere werksituatie. Gevolg hiervan is dat werknemers met meer plezier naar hun werk gaan en dus productiever zullen zijn. Een kleine investering kan zo grotere positieve gevolgen hebben.

Het is dus van groot belang dat een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) niet even snel en alleen maar ingevuld wordt omdat het nu eenmaal moet. Dit moment is juist een kans om een bedrijf kritisch te bekijken en daar lering uit te trekken. Wie dit goed doet, zal het instrument kunnen gebruiken om zijn bedrijfsvoering te verbeteren. Het kost misschien wat meer tijd, maar het kan heel wat opleveren.  Zo wordt de Risico Inventarisatie & Evaluatie een lust in plaats van een last.